Bc. Monika Putnová, DiS.

Master's thesis

Epidemie HIV/AIDS, jako jeden z hlavních rozvojových problémů subsaharské Afriky -- zaměření na jižní Afriku

Epidemic HIV/AIDS as one of the major development problems in Sub-Saharan Africa – focus on region south Africa
Anotácia:
Diplomová práce zkoumá problematiku v oblasti onemocnění HIV/AIDS a analyzuje příčiny vzniku epidemie tohoto onemocnění v Subsaharské Africe. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část práce se zaměřuje na samotné onemocnění HIV/AIDS a zahrnuje kapitoly o historii onemocnění, přenosu HIV, typech HIV, rizikových skupinách, klinických příznacích HIV, onemocnění AIDS a léčbě nemocných …viac
Abstract:
The diploma thesis examines the issue of HIV / AIDS and analyzes the causes of epidemic of this disease in Subsahar Africa. The diploma thesis is divided into four main parts. The first part focuses on HIV / AIDS itself and includes chapters on the history of the disease, transmission of HIV, types of HIV, risk groups, clinical signs of HIV, AIDS and treatment of patients. The second part deals with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií