Bc. Jana Zemanová

Bakalářská práce

Dramatická výchova jako nástroj pro rozvíjení sociální kompetence u dětí s poruchou chování

Drama in Education Like the Method to Development of Social Skills of Children with Behavior Disorders
Anotace:
Má bakalářská práce nese název Dramatická výchova jako nástroj pro rozvíjení sociální kompetence u dětí s predikcí poruch chování. První kapitola vymezuje sociální kompetenci, její význam pro rozvoj dítěte a specifikuje jí ve dvou rovinách – v rovině osobnostní a rovině interakční. Obsahuje informace o významu sociální kompetence pro vzdělání a zprostředkovává přehled vývoje sociální kompetence u dětí …více
Abstract:
The name of my bachelor work is Drama in education like the method to developing of social skills of children in danger of behavioral disorders. The first chapter delimitative social skills and their importance for development of child itemize two levels of social skills – in personal and interactive. The chapter includes the information about the importance of social skills for education and conveys …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta