Bc. Jan Novotný

Bakalářská práce

Energetická náročnost individuální automobilové dopravy

The energy performance of individual car transport
Anotace:
Práce se zabývá komplexním porovnáním parametrů vozidel poháněných spalovacím motorem a motorem elektrickým. Na začátku práce jsou zmíněny vlastnosti obou typů motorů a stručně jejich výhody i nevýhody. Dále jsou pro verzi s elektrickým motorem popsány různé koncepce uspořádání pohonu. V souvislosti s teoretickým základem pro elektromobily jsou zde uvedeny možnosti dobíjení akumulátorových baterií …více
Abstract:
The main thema this bachelor thesis is the completely comparing parameters of vehicles powered by an internal combustion engine and an electric engine. The first part of this thesis describes the properties of both types of engines and their advantages and disadvantages. In the next part thesis analyses a various types of propulsion for electric engines and possibilities charging the batteries and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotný, Jan. Energetická náročnost individuální automobilové dopravy. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.