Theses 

Návrh na zlepšení podmínek podnikání v České republice – Ing. Karolína Králová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Karolína Králová

Diplomová práce

Návrh na zlepšení podmínek podnikání v České republice

Proposal for improvement business conditions in the Czech Republic

Anotace: Hlavním tématem této diplomové práce je podnikání v České republice a podmínky, které ho ovlivňují. Jejím účelem je poskytnout informace o právních aspektech podnikání v České republice, o podnikatelském prostředí, které utváří podmínky pro podnikání a o podpoře podnikání, jakožto hlavním nástroji k usnadnění a zlepšení podmínek pro podnikání. Výstupem diplomové práce je identifikace problematických oblastí podnikání a navržení konkrétních opatření, která by mohla vést ke zlepšení podmínek podnikání v České republice. Tato opatření vycházejí z vyhodnocení dotazníkového šetření prováděného v Libereckém kraji především mezi malými a středními podnikateli, jakožto páteře každé vyspělé ekonomiky.

Abstract: The main topic of this thesis is business in the Czech Republic and conditions that affect it. Its purpose is to provide information about legal aspects of doing business in the Czech Republic, about business environment, which creates conditions for entrepreneurship, and about business support as the main instrument to facilitate and improve business conditions. The outcome of this thesis is the identification of problematic business areas and the design of specific measures that could lead to an improvement of business conditions in the Czech Republic. These measures are based on a questionnaire survey, which was conducted in the Liberec region, especially among small and medium enterprises as the backbone of every developed economy.

Klíčová slova: podnikání, podnikatel, zákon, podmínky podnikání, podnikatelské prostředí, podpora podnikání, právní aspekty podnikání, návrh opatření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
  • Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28114 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Králová, Karolína. Návrh na zlepšení podmínek podnikání v České republice. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:18, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz