Roman SULÁNSKÝ

Diplomová práce

Trest obecně prospěšných prací a trest domácího vězení, jejich výkon a kontrola

Community Service Sentence and House Arrest Sentence - The Execution and Control
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dvěma alternativními tresty. Trestem obecně prospěšných prací a trestem domácího vězení. V úvodu práce je rozebrán pojem a účel trestu. Následně je věnována pozornost stručnému rozboru konceptu restorativní justice. Ve třetí kapitole dochází k systematickému roztřídění alternativních opatření. V posledních dvou kapitolách je věnována pozornost trestu obecně prospěšných prací …více
Abstract:
This thesis deals with two alternative punishments ? the penalty of community service and house arrest. The introduction describes the issue and the purpose of punishment. Subsequently, attention is devoted to a brief analysis of the concept of restorative justice. In the third chapter, there is a systematic classification of alternative measures. In the last two chapters, I pay attention to a sentence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2015
Zveřejnit od: 7. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. LENKA Konrádová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SULÁNSKÝ, Roman. Trest obecně prospěšných prací a trest domácího vězení, jejich výkon a kontrola. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 7. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gwultk gwultk/2
8. 7. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
8. 7. 2015
Marklová, E.
9. 7. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.