Kristýna Zbořilová

Master's thesis

Příčiny významných příjmových nerovností v Peru a možnosti řešení

Drivers of significant income inequalities in Peru and possible solutions
Anotácia:
Cílem diplomové práce je zjištění příčin významných příjmových nerovností v Peru a následné navržení možných řešení těchto příčin nerovností. K dosažení cíle je využita historicko-logická metoda a deskripce. První kapitola se zabývá obecně nerovností. Na začátku je definovaná nerovnost a následně jsou uvedeny její druhy. V rámci další podkapitoly jsou nastíněny způsoby měření příjmové nerovnosti. V …viac
Abstract:
The objective of the diploma thesis is to find out and to evaluate drivers of income inequality in Peru and at the same time to suggest possible solutions to these drivers. The historical-logical method and description are used to achieve this objective. The first chapter deals with general inequality. Firstly, the inequality is defined and then its types are introduced. The next subchapter outlines …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2020
  • Vedúci: Jiří Sejkora
  • Oponent: Pavel Žamberský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78682