Veronika Pepeliaeva

Bakalářská práce

Netržní oceňování přírody

Non-market valuation of environment
Anotace:
Environmentální ekonomie se soustředí na vzájemné vztahy mezi přírodou a lidstvem. Její součástí je aktivní participace na vyvoji politik a nástrojů pro zachování maximálního možného množství a kvality přírodních zdrojů, kterými Země v současné době disponuje. Kromě toho se enviromentální ekonomové dále snaží nalézat efektivní způsoby, jak při zachování udržitelného rozvoje dosáhnout maximálního užitku …více
Abstract:
Environmental economics concentrates on the interrelations between nature and humanity. It has been actively contributing to the development of policies and tools for preserving the maximum possible amount and quality of natural resources that the Earth currently has. Aside from that premise, environmental economists strive to find efficient ways to get maximum utility from environmental products and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Michal Struk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj a cestovní ruch / Regionální rozvoj a cestovní ruch