Ing. Alena Heřmanová, DiS.

Bakalářská práce

Postavení zdravotnické záchranné služby v praxi českého zdravotnictví (oblastní středisko zdravotní záchranné služby Prachatice)

The position of emergency medical service in Czech health care system ( The case of Prachatice department )
Anotace:
Zdravotnická záchranná služba je nedílnou součástí poskytování zdravotní péče u náhlých závažných onemocnění či úrazů. Postupně byla vytvořena síť středisek zdravotnické záchranné služby po celé České republice, které byly soustředěny do krajských zařízení. Technické vybavení zásahových vozů je v současné době na vysoké úrovni, došlo i k výraznému zlepšení možnosti komunikace, zejména v rámci krajských …více
Abstract:
Salvage and rescue service is an integral part of the health service giving at sudden serious diseases or injuries. Gradually there was created a net of salvage and rescue service centres all around the Czech Republic, which were concentrated into the regional facilities. Technical equipment of emergency vehicles is of high-level quality; also the communication was improved, especially within the regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa