Jana VESELÁ

Bakalářská práce

Stanovení obsahu methanolu v ovocném destilátu

Determination of Methanol Content in Fruit Spirit
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na methanol v jablečných destilátech. V teoretické části je pojednáno o vlastnostech methanolu, jeho tvorbě, využití, výskytu, metabolismu a účincích v lidském těle, dále o legislativě v oblasti lihovin, ovoci pro výrobu destilátů, alkoholovém kvašení, destilaci, chemickém složení destilátů, vadách destilátů a metodách ke stanovení methanolu. V praktické části byly stanoveny …více
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on methanol in Apple spirits. The theoretical part is dealt with the properties of methanol, its creation, usage, distribution, metabolism and effects in the human body, also on legislation in the area of spirit drinks, fruit for the production of spirits, alcoholic fermentation, distillation, chemical composition of spirits, quality defects of the spirits and the methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013
Zveřejnit od: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Jana. Stanovení obsahu methanolu v ovocném destilátu. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin