Dana Kolářová

Disertační práce

Využití revidované Bloomovy taxonomie pro rozvoj HOCS (Higher Order Cognitive Skills - kognitivních úrovní vyššího řádu) v ekonomickém vzdělávání

Use of Revised Bloom's Taxonomy for Higher Order Cognitive Skills Development in Economic Education
Anotace:
Disertační práce se zabývá propojením revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů s konceptuálním modelem indikátorů rozvoje kognitivních hladin vyššího řádu (Zoller, 2015, s. 4476), třífázovým modelem učení E-U-R a strategiemi učení s cílem navrhnout a experimentálně ověřit výuku vhodnou pro rozvoj kognitivních úrovní vyššího řádu (Higher-order-cognitive-skills - HOCS) (analyzovat, hodnotit a …více
Abstract:
Thesis deals with the connection of the revised Bloom's taxonomy of educational goals with The guiding conceptual model of Higher-Order Cognitive Skills (Zoller, 2015, s. 4476), the three-phase EUR learning model and learning strategies to design and experimentally verify teaching suitable for higher-order cognitive skills - HOCS) development (analyze, evaluate and create) in economic education. Thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: Pavel Krpálek
  • Oponent: Libor Pavera, Ľudmila Velichová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81452