Bc. Tereza ŠIMKOVÁ

Diplomová práce

Využití knihy a filmu Deník Bridget Jonesové ve výuce angličtiny

Using the Book and Film Bridget Jones´s Diary in English Classes
Abstract:
This graduate thesis deals with using film together with the book in English language teaching. It provides essential information about the issue, discusses the reasons for using films and books separately in English classes and addresses also combination of both media. The aim of this thesis is to illustrate a variety of activities connected to the film and book Bridget Jones´s Diary intended to develop …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá využitím filmu a knihy ve výuce angličtiny. Prezentuje základní informace o této problematice, uvádí důvody pro užívání filmů a knih ve vyučování angličtiny a věnuje se i kombinaci obou těchto médií. Cílem této práce je ukázat různé aktivity související s filmem a knihou Deník Bridget Jonesové, které jsou zaměřené na rozvoj porozumění poslechového a čteného textu. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libuše Lišková, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMKOVÁ, Tereza. Využití knihy a filmu Deník Bridget Jonesové ve výuce angličtiny. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická