Adéla WOLFOVÁ

Bakalářská práce

Hračky jako součást genderové socializace

Children´s toys as a part of gender socialization
Anotace:
Bakalářská práce "hračky jako součást genderové socializace" poukazuje na problematiku genderových preferencí hraček dětí předškolního věku. Cílem práce bylo zjistit, zda si děti vybírají hračky typické pro jejich pohlaví, jako jsou panenky či kočárky v případě dívek či auta a zbraně v případě chlapců. Tato preference dětí je ovlivněna mnoha faktory. Jedním z nich jsou rodiče, kteří na dítě mají v …více
Abstract:
The bachelor thesis "toys as a part of the gender socialization" points out to the issue of gender preferences of toys of preschool children. The main aim of this thesis was to find out, if children choose the toys typical for their gender, such as dolls and prams (girls) or cars and guns (boys). These preferences are affected by many factors. One of these factors are the parents, who have the biggest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WOLFOVÁ, Adéla. Hračky jako součást genderové socializace. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma