Bc. Veronika Bosáková

Bakalářská práce

Anoxygenní fotosyntéza u fotolitotrofních sirných bakterií

Anoxygenic photosynthesis in photolithotrophic sulfur bacteria
Anotace:
Mezi fotolitotrofní sirné bakterie patří čeledi Chromatiaceae a Chlorobiaceae, které jsou schopné pomocí světelné energie přeměňovat anorganický substrát (sirovodík a oxid uhličitý) na organickou hmotu. Tento proces probíhá za nepřítomnosti kyslíku a má název anoxygenní fotosyntéza, při které jsou nutné exogenní donory elektronů. Těmito donory mohou být redukované sloučeniny síry, jako je například …více
Abstract:
Photolithotrophic sulfur bacteria include Chromatiaceae and Chlorobiaceae, which are able to convert an inorganic substrate (hydrogen sulphide and carbon dioxide) into organic matter through light energy. This process takes place in the absence of oxygen and is called anoxigenous photosynthesis, in which exogenous electron donors are needed. These donors may be reduced sulfur compounds such as hydrogen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika