MUDr. Stanislav HORÁK

Disertační práce

Komplexní skupinová terapie obezity a její vliv na vybrané antropometrické a posturální parametry

Anotace:
Cílem práce je prokázat pozitivní vliv komplexní skupinové terapie obézních na vybrané antropometrické a posturální parametry, zejména pak vliv této terapie na redukci obvodu pasu, jako klíčového ukazatele metabolického syndromu a kardiovaskulární rizikovosti pacienta, a na zlepšení posturálních dovedností jedince a tím i vliv na celé spektrum komplikací, vyplývajících z poruchy posturální stability …více
Anotace:
ty jedince.
Abstract:
The aim of this study is demonstrate a positive influence of complex group therapy of obese on selected anthropometric and postural parameters, particularly the effect of this therapy on the reduction of waist circumference, as a key indicator of metabolic syndrome and cardiovascular risk, and to improve postural skills of individuals and thus affect on the whole spectrum of complications resulting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORÁK, Stanislav. Komplexní skupinová terapie obezity a její vliv na vybrané antropometrické a posturální parametry. Olomouc, 2015. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Lékařská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gxnbkp gxnbkp/2
29. 7. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29. 7. 2016
Marklová, E.
30. 7. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.