Theses 

Práce asistenta prevence kriminality ve vybraných lokalitách Šluknovského výběžku – Nikola PROCHÁZKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Nikola PROCHÁZKOVÁ

Master's thesis

Práce asistenta prevence kriminality ve vybraných lokalitách Šluknovského výběžku

Work of the crime prevention assistant in selected locations of the Slunkov area

Anotácia: Diplomová práce s názvem "Práce asistenta prevence kriminality ve Šluknovském výběžku" zahrnuje teoretickou a empirickou část. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje prevenci kriminality v České republice, druhá kapitola se věnuje samotnému popisu projektu asistenta prevence kriminality, jak projekt vzniknul a jak se vyvíjel. Ve třetí části se práce věnuje sociálně vyloučeným lokalitám. V empirické části představíme respondenty, kteří se na výzkumu podíleli. Všichni respondenti, jsou účastníci projektu Asistent prevence kriminality. Další částí empirického výzkumu bylo dotazníkové šetření, které probíhalo na sociálních sítích a bylo určeno pro širokou veřejnost. Všechna data jsou podrobně interpretována a vysvětlena. Cílem této diplomové práce je popis práce asistenta prevence kriminality ve Šluknovském výběžku.

Abstract: The Master's degree assignment called "Work of the crime prevention assistant in selected locations of the Sluknov area" includes a theoretical and empirical section. The theoretical section is divided into three main chapters. First chapter addresses crime prevention in the Czech Republic, second focuses on the crime prevention assistant project, how it was created and how it has developed. The third chapter focuses on socially excluded localities. In the empirical section, we will introduce respondents, who have participated on the research. All respondents are part of the crime prevention assistant project. Questionnaire was another part of the empirical research which took place on social media and was developed for public. All data is interpreted and explained in detail. The goal of this Master's degree assignment is description of the crime prevention assistant's work in Sluknov area.

Kľúčové slová: Asistent prevence kriminality, prevence, kriminalita, sociální vyloučení, sociálně vyloučená lokalita, menšina

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2016
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=174587 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Nikola. Práce asistenta prevence kriminality ve vybraných lokalitách Šluknovského výběžku. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 07:21, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz