Kateřina Ligrová

Bachelor's thesis

Psychické a zdravotní důsledky výkonu pomáhající profese

Psychological and Medical Concequences of the Aid-aimed Professions
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou psychických a fyzických důsledků výkonu pomáhající profese. To znamená syndrom vyhoření a jeho další somatické příznaky. Konkrétně je tato skutečnost zkoumána u pracovníků v sociálních službách (pracovníci v přímé péči s klientem). Teoretická část obecně popisuje, co je to pomáhající profese a kdo ji vykonává. Dále základní typy zátěžových situací, psychosomatické …viac
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is the issue of psychological and physical impacts of performing a helping profession, i. e. the burnout syndrome and its somatic symptoms. Specifically, that issue is researched at social workers (workers performing direct client care). The theoretical part generally describes, who and what is the helping profession, basic types of demanding situations, psychosomatic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Marie Macková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ligrová, Kateřina. Psychické a zdravotní důsledky výkonu pomáhající profese. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií