Bc. Alžběta Wurmová

Diplomová práce

Okolnosti vedoucí k selhání sociálních pracovníků při posouzení životní situace klienta z pohledu sociálních pracovníků

The circumstances leading to the failure of social workers in assessing the life situation from the perspective of social workers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá okolnostmi vedoucí k selhání sociálních pracovníků při posouzení životní situace klienta z pohledu sociálních pracovníků. Cílem je zjistit, zda sociální pracovníci selhávají a jaké okolnosti jejich selhání ovlivňují. V teoretické části si definuji nároky na platnost, posouzení životní situace, selhání, sociálního pracovníka a okolnosti a jejich charakteristiky. V analytické …více
Abstract:
The thesis deals with the circumstances leading to the failure of social workers in assessing the life situation from the perspective of social workers. The aim is to determine whether social workers are failing and what factors influence their failures. In the theoretical part I define the requirements for validity, assessment of living conditions, failure, social worker and circumstances and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jaklová Střihavková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií