Jakub DAVID

Bakalářská práce

?Svrchovanost? uměleckého díla v myšlení Georges Bataille

"Sovereignty" of an art work in thinking of Georges Bataille
Anotace:
V této bakalářské práci je pojednáno o počátku umění a jeho transformaci v současné době. Cílem této práce je zkoumání a následné analyzování příčin vzniku umění jako takového v období pravěku, které je srovnáváno se vznikem moderního umění. Období pravěku je zastoupeno jeskynními malbami v Lascaux, versus moderní umění je reprezentováno především Manetem, jakožto prvním tvůrcem moderního umění. Tato …více
Abstract:
In this Bachelor thesis, it was focused on thinking and work of Georges Bataille. Origins of art and its transformation in today?s times are deeply analysed. The aim of this work is to provide readers with comparison of prehistoric art and modern art. The prehistoric art is characterized by cave paintings in Lascaux in France and modern art is represented by French painter Manet, who was the founder …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DAVID, Jakub. ?Svrchovanost? uměleckého díla v myšlení Georges Bataille. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma