Jakub DAVID

Bachelor's thesis

?Svrchovanost? uměleckého díla v myšlení Georges Bataille

"Sovereignty" of an art work in thinking of Georges Bataille
Abstract:
V této bakalářské práci je pojednáno o počátku umění a jeho transformaci v současné době. Cílem této práce je zkoumání a následné analyzování příčin vzniku umění jako takového v období pravěku, které je srovnáváno se vznikem moderního umění. Období pravěku je zastoupeno jeskynními malbami v Lascaux, versus moderní umění je reprezentováno především Manetem, jakožto prvním tvůrcem moderního umění. Tato …more
Abstract:
In this Bachelor thesis, it was focused on thinking and work of Georges Bataille. Origins of art and its transformation in today?s times are deeply analysed. The aim of this work is to provide readers with comparison of prehistoric art and modern art. The prehistoric art is characterized by cave paintings in Lascaux in France and modern art is represented by French painter Manet, who was the founder …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DAVID, Jakub. ?Svrchovanost? uměleckého díla v myšlení Georges Bataille. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities

Theses on a related topic