Bc. Gabriela Tiborová

Bakalářská práce

Vliv médií na zdravý životní styl člověka

Media and Their Influence on Healthy Lifestyle
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy mezi dívkami a ženami a především tím, do jaké míry jsou média schopna ovlivnit jejich přemýšlení o vlastním těle.
Abstract:
The Bachelor Thesis focuses on eating disorders among girls and women. It deals with a question how far are media able to influence their perception of their own body.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace