Mgr. Naděžda Macků

Diplomová práce

Kvalita služeb penitenciární a postpenitenciární péče z hlediska osob ve výkonu trestu a pracovníků Armády spásy

Penitentiary and postpenitentiary care services from the perspective of imprisoned persons and workers of Salvation Army
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice služeb penitenciární a postpenitenciární péče. První kapitola charakterizuje delikventní chování, kriminalitu, náležitosti výkonu trestu odnětí svobody a upozorňuje na dopady věznění do života odsouzených. Druhá kapitola popisuje vybrané kapitoly vězeňské problematiky, jako je výkon alternativních trestů, programy zacházení, působení Vězeňské duchovenské péče …více
Abstract:
The thesis deals with issues of penitentiary and postpenitentiary care services. The general part characterizes social pathologic phenomena in society, deliquent behaviour, criminality, the execution of imprisonment, it points out the impacts of imprisonment to the living of released people. The second chapter brings closer the sense of selected issues of prison service, such as alternative sentences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. et Mgr. Pavlína Grác Livňanská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta