Bc. Lucie Dvouletá

Master's thesis

Přeshraniční aktivity v česko-slovenském pohraničí - příklad Euroregion Bílé/Biele Karpaty

Cross-border activities in the Czech-Slovak border region - example Euroregion Bílé/Biele Karpaty
Abstract:
Diplomová práce se zabývá přeshraniční problematikou na česko-slovenské hranici, kde se nachází vhodné podmínky pro fungující spolupráci. Mezi ně patří kulturní blízkost obou národů, společná minulost, podobný jazyk a dobré vztahy mezi oběma státy. Pro účely práce bylo zvoleno území Euroregionu Bílé-Biele Karpaty, které zahrnuje Zlínský kraj a Trenčianský samosprávný kraj. V úvodu je několik kapitol …more
Abstract:
The diploma thesis deals with Czech and Slovak trans-borders issue, while this area involves appropriate conditions for workable cooperation such as cultural proximity, common history, similar language and good relations between the both nations. The part of the Euroregion White Carpathians, which consists of Zlín and Trenčín regions, were chosen for our main research purposes. There are few general …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta