Nikola LUKÁŠOVÁ

Diplomová práce

Český stranický systém v 90. letech a současnosti

Czech party system in 90s and now
Anotace:
Diplomová práce má za cíl vymezit český stranický systém typologicky a porovnat ČSSD a KSČM. Stranický systém vymezený podle Sartoriho se posunul od polarizovaného multipartismu k umírněnému. Polarita byla dána přítomností antisystémových stran, SPR-RSČ a KSČM. Tento znak však sám o sobě ještě neznamená, že lze celý systém označit za polarizovaný. Vzájemné porovnání obou levicových stran ukázalo na …více
Abstract:
Diploma thesis aims to define the Czech party system typologically and compare the CSSD and the KSCM. Party system defined by Sartori has shifted from the polarized Multipartism to moderate. Polarity was given to the presence of anti-system parties, SPR-RSC and the KSCM. This character but by itself does not mean that the whole system can be described as polarized. Mutual comparison of the two leftist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016
Zveřejnit od: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKÁŠOVÁ, Nikola. Český stranický systém v 90. letech a současnosti. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta