Mgr. Sithabiso Moyo

Master's thesis

COVID-19 as an existential and educational crisis: A mixed methods study on online learning experiences of foreign students in Brno

COVID-19 as an existential and educational crisis: A mixed methods study on online learning experiences of foreign students in Brno
Anotácia:
Online vzdělávání je téma, které si v posledních dvou letech získalo velkou pozornost. Pro tuto diplomovou práci jsem provedla smíšený sociologický výzkum zaměřený na zkušenosti zahraničních studentů s online výukou během pandemie COVID-19. Použil jsem teorii interakčních rituálů Randala Collinse jako rámec pro posouzení důležitosti tělesné společné přítomnosti v úspěšných rituálech učení. Tato studie …viac
Abstract:
Online learning is a topic that has gained much attention in the past two years. For this thesis, I conducted mixed-method sociological research focusing on the experiences of foreign students with online learning during the COVID-19 pandemic. I employed Randal Collins’ interactional ritual theory as a framework to assess the importance of bodily co-presence in successful learning rituals. This study …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2022
  • Vedúci: Dr. Werner Binder
  • Oponent: PhD. Patrick Laviolette

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Sociology / Sociology

Práce na příbuzné téma