René Ryman

Diplomová práce

Mikrosimulační model křižovatky Opavská - Sokolovská - Porubská v Ostravě-Porubě

Micro Simulation Model of the Intersection Opavska - Sokolovska - Porubska in Ostrava-Poruba
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Mikrosimulační model křižovatky Opavská – Sokolovská - Porubská“ je s využitím mikrosimulačních modelů analyzovat bezpečnost a plynulost této křižovatky v Ostravě – Porubě a navrhnout opatření na zvýšení plynulosti a bezpečnosti. První část diplomové práce je věnována dopravně inženýrskému průzkumu včetně videoanalýzy konfliktních situací, ze kterých byly získány údaje o …více
Abstract:
The subject of the thesis " Micro Simulation Model of the Intersection Opavska - Sokolovska– Porubska in Ostrava-Poruba " is to analyze the safety and the traffic flow of this intersection in Ostrava – Poruba with using Micro Simulation Model and suggest some measures to increase the traffic flow and safety. The first part of the thesis deals with traffic engineering and monitoring, and icludes a video …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Josef Laža

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava