Vít Hanzal

Bakalářská práce

Srovnání vývoje indexů spotřebitelských cen v ČR a EU

Comparison of consumer price indices in the Czech Republic and the EU
Anotace:
V bakalářské práci si kladu za cíl teoreticky vysvětlit pojem cenové statistiky a jeho podkategorií, národních a harmonizovaných indexů spotřebitelských cen za pomoci metodických poznatků z literatury a z údajů Českého statistického úřadu. Při osvětlování tvorby indexu spotřebitelských cen je objasněno i členění struktury reprezentantů COICOP a význam váhového systému. V praktické části je vytvořena …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to theoretically explain the concept of price statistic and his subcategories such as national (CPI) and Harmonised (HICP) Index of Consumer Prices with help from Czech statistical office and suitable literature. During the explanation of the concept of CPI is also enlightened classification of COICOP and meaning of the weight system. The prediction of the progress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Jakub Fischer
  • Oponent: Jiří Trexler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51088

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma