Vojtěch HUSER

Bakalářská práce

Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy ve Frýdlantě nad Ostravicí a okolí

Comparison of the level of motor skills of the pupils urban and rural primary schools on the Frýdlant nad Ostravicí area
Anotace:
Cílem bakalářské práce je pomocí vybraných motorických testů diagnostikovat motorické schopnosti sledovaného souboru dětí a porovnat úroveň motorických schopností žáků vybrané městské a venkovské základní školy. Zjištění bylo prováděno na základních školách ve Frýdlantě nad Ostravicí (ZŠ Komenského) a ve Pstruží (ZŠ Pstruží). K diagnostice motorických schopností byly použity motorické testy, které …více
Abstract:
The aim of this work is to diagnose motor skills of observed group of children by selected motoric tests and to compare the level of motor skills of urban and rural elementary schools. The findings were made at elementary schools in Frýdlant nad Ostravicí (school Komenskeho) and in Pstruží (school Pstruzi). To diagnose motor skills were used motoric tests that are included in EUROFIT test battery. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUSER, Vojtěch. Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy ve Frýdlantě nad Ostravicí a okolí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - technická výchova