Bc. Jana Buchtová

Bachelor's thesis

The Lady’s not for Burning: Witchcraft in Early Modern England

The Lady’s not for Burning: Witchcraft in Early Modern England
Abstract:
Cílem této hypotézy je prozkoumat některé základní aspekty, které se váží k čarodějnictví a honům na čarodějnice v Anglii. Blíže jsem se zaměřila na čarodějnické procesy, praktiky soudního řízení a samotných obžalob, za účelem objasnit, co činilo Anglické procesy natolik jedinečnými v porovnání s těmi evropskými.
Abstract:
The aim of this thesis is to explore some fundamental aspects related to witchcraft and witch hunts in England. I then look more closely at English witch trials and practices of prosecution and accusation in order to attempt to distinguish what makes English trials so unique within the European context.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Lidia Kyzlinková, CSc.
  • Reader: Mgr. Marcela Sekanina Vavřinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic