Ing. Giorgi Tugushi, BBA

Master's thesis

Global Marketing and Local Culture

Global Marketing and Local Culture
Abstract:
Konverze potřeb a zákazníků po celém světě dokázali vytvořit globalizaci a stimulovat globální konkurenci globálních zdrojů a spotřebitelů. Kulaté firmy na světě zvyšují své výrobní a marketingové aktivity nad rámec národních a kontinentálních hranic. Firmy vyžadují, aby se globální marketingové strategie rozšířily na jiných geografických hranicích, ale jejich strategie splňují kulturní bariéry. Aby …more
Abstract:
Converting needs and customers all over the world have been able to create globalization and stimulate global competition for global resources and consumers. Round firms in the world increase their production and marketing activities beyond national and continental boundaries. Firms require global marketing strategies to expand on other geographical borders, but their strategies meet cultural barriers …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Reader: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní