Irena ONDŘEJOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s parenterální výživou cestou Broviac katetru ve vlastním sociálním prostředí

The Nursing Process in Care of Patients with Parenteral Nutrition via Broviac Catheter in their Own Social Environment
Anotace:
Pacienti, kteří nebyli schopni přijímat dostatek živin enterálně, bývali často hospitalizováni pouze z důvodu aplikace parenterální výživy (PV). Ta byla aplikována běžně používaným přístupem do centrálního oběhu cestou veny subclavia nebo veny jugularis externa nebo interna. Nyní, s využitím tunelizace centrálních žilních katetrů, mohou být tito pacienti doma ve svém prostředí, mohou chodit do práce …více
Abstract:
Patients who were unable to receive enough nutrients enterally, were often hospitalized only because of the application of parenteral nutrition (PV). It has been applied by widely used approach to the central circulation through vein subclavian or vein jugular, external or internal. Now, with the use of a central venous catheter tunneling, these patients can be in their home environment, they can go …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Lukšová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ONDŘEJOVÁ, Irena. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s parenterální výživou cestou Broviac katetru ve vlastním sociálním prostředí. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra