Bc. Radana Hudáková

Diplomová práce

Regulátor, externí auditor a interní audit v družstevní záložně

Regulator, External Auditor and Internal Audit in Credit Union
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou regulace a dohledu bankovnictví, externího a interního auditu. Jelikož družstevní záložny patří spolu s bankami k nejvíce regulovaným subjektům finančního trhu, je tedy diplomová práce zaměřena především na ně. V rámci pěti kapitol jsou kromě legislativního vymezení družstevních záložen, jejich činností, povinností a rizik s výkonem jejich činností souvisejících …více
Abstract:
This dissertation addresses questions and problems in banking regulation and supervision, as well as external and internal audits. Because credit unions along with banks belong to the most regulated subjects of financial market, this work is focused primarily on them. Dissertation is divided into five chapters, describing the legislative definition of credit unions, their activities, duties, risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Alena Klumparová
  • Oponent: Ing. Hana Peprná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS