Kateřina Matošková

Bakalářská práce

Kreativní účetnictví - využívání technik kreativního účetnictví ve vybrané společnosti

Creative Accounting - Use of Creative Accounting Techniques in the Selected Company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou účetních výkazů na odhalení kreativního účetnictví a podvodů ve vybrané společnosti. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na seznámení s kreativním účetnictvím a jeho technikami. Dále se zabývá motivací, proč je kreativní účetnictví využíváno. Práce také obsahuje ukázku celosvětových účetních skandálů, která jsou úzce spjata s kreativním účetnictvím …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of financial statements to detect creative accounting and fraud in a selected company. Theoretical part of the thesis focuses on familiarization with creative accounting and its techniques. It also deals with motivation why creative accounting is used. The work also includes a sample of world accounting scandals, which are closely linked to creative accounting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matošková, Kateřina. Kreativní účetnictví - využívání technik kreativního účetnictví ve vybrané společnosti. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe