Bc. Libor Mareš

Bakalářská práce

Hasičský záchranný sbor jako součást Integrovaného záchranného systému - funkce, vazby, problémy

Fire and Rescue Service as a part of the Integrated Rescue System - functions, connections, problems
Anotace:
Záměrem bakalářské práce je popis a analýza funkcí a vzájemných vazeb Hasičského záchranného sboru v prostředí Integrovaného záchranného systému České republiky. Teoretická část obsahuje základní legislativní úpravou, charakterizuje základní a ostatní složky zařazené do prostředí Integrovaného záchranného systému a vymezuje jejich činnost a spolupráci při společném zásahu u mimořádné události. V praktické …více
Abstract:
The aim of this Bachelors Thesis is to describe and analyze functions and relationships of Fire and Rescue Service in the environment of Integrated Rescue System of Czech Republic. Theoretical part contents the basic legislative regulation of this subject, characterizes the basic and other components included in the environment of the Integrated Rescue System and definec their activities and cooperation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Wenzel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.