Lucie SEMANSKÁ

Bakalářská práce

Instituce Vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku - pozice a role v rámci institucionální struktury Evropské unie

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje instituci Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku po přijetí Lisabonské smlouvy v roce 2009. Cílem práce je odpovědět na otázky, které se týkají pozice a role Vysokého představitele na půdě Evropské unie, očekávání, jež tato funkce vzbuzovala a zda je naplnila, a dále spolupráce s ostatními evropskými institucemi. První kapitola práce nastiňuje …více
Abstract:
This thesis describes the institution of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy after the adoption of the Lisbon Treaty in 2009. The main aim of the thesis is to define the institutional frame and role of High Representative in the European Union. I also try to find out if the expectations of the new institution have been fulfilled. I am interested in what influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEMANSKÁ, Lucie. Instituce Vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku - pozice a role v rámci institucionální struktury Evropské unie. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia