Bc. Veronika Cabejšková

Diplomová práce

Řízení a vedení lidí v podniku

Management and leadership of employees in the company
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na techniky vedoucích pracovníků v rámci jednoho podniku. A to na řízení a vedení lidí, cílem bylo pojmy definovat a rozlišit jeden od druhého. Teoretická část v úvodu představuje definici lidských zdrojů v podniku, následují kapitoly Řízení a Vedení, jež se zaměřují na jejich charakteristiky, specifické techniky, styly a prvky. Výzkumná část se zaměřuje na empirické šetření …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on techniques of the management in the selected company. The terms management and leadership of employees, were defined and distinguished one from the other. The theoretical part in the introduction talks about human resources in the company, which are followed by chapters Management and Leadership. These chapters are focused on characteristics, specific techniques, styles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta