Bc. Hana MROCKOVÁ

Bakalářská práce

Ortoticko-protetické řešení vrozených vývojových vad horních končetin

Orthotic Prosthetic Solution of Congenital Developmental Defects of Upper Limbs
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem vrozených vad. V teoretické části jsou blíže popsány jednotlivé vady, druhy protéz, ortéz a klasifikace, podle kterých se vady popisují a zařazují. Praktická část je věnována konkrétnímu řešení vad, a to převážně u dětí a zásadám správného výběru protézy. Součástí praktické části je i dotazník upřesňující některé informace a schopnosti uživatelů protéz.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the description of congenital defects. In the theoretical part individual defects, types of prostheses and orthoses and classification according to that the defects are described and classified, are introduced. The practical part is focused on concrete solutions of the defects, particularly in children, and on the instructions for the choice of an appropriate prosthesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Zveřejnit od: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Petr Krawczyk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MROCKOVÁ, Hana. Ortoticko-protetické řešení vrozených vývojových vad horních končetin. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie