Bc. Gabriela Šťastná

Diplomová práce

Elektronizace veřejné správy ve městě Vsetín

E-governance in Vsetín
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá elektronizací veřejné správy ve městě Vsetín. Tato práce má za cíl popsat současný stav elektronizace veřejné správy na Městském úřadě Vsetín a navrhnout možná řešení na její zlepšení. Část teoretická se věnuje vymezení veřejné správy a poté základním pojmům v oblasti e-governmentu a významu elektronizace veřejné správy. Část praktická začíná popisem vývoje elektronizace …více
Abstract:
This diploma thesis deals with e-governance in Vsetín. The subject of this paper is to describe the current state of computerization of public administration at the Municipal Authority of Vsetín and suggest possible solutions for its improvement. In theoretical part public administration is defined, and highlights the basic concepts of e-governance and the importance of computerization in public administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Macháček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šťastná, Gabriela. Elektronizace veřejné správy ve městě Vsetín. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola