Mgr. Jasmin Hasić, B.Sc.

Bakalářská práce

The role of federalist structure of the European Union in facilitating the elimination of the EU democratic deficit

The role of federalist structure of the European Union in facilitating the elimination of the EU democratic deficit
Anotace:
Je Evropská unie demokratickým politickým systémem? Vykazuje dostatečně demokratické výstupy? Mnoho prací již bylo napsáno na toto téma, většina z nich obhajovala názor, že unijní instituce, stejně jako proces tvorby policymaking proces, nejsou dostatečně legitimní, transparentní a odpovědné. Proces evropské integrace vnesl do středu pozornosti relativně novou, neustále rostoucí otázku demokratického …více
Abstract:
Is the European Union democratic political system? Does it project sufficient democratic output? Much has been written on this topic, mainly advocating the view that the Union's institutions, as well as its policymaking process, are insufficiently legitimate, transparent, and accountable. The process of European integration has brought to limelight a relatively new, continuously raising issue of EU …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií