Bc. Jana Mašková

Diplomová práce

Ohlas gotického románu ve finské literatuře

The reception of the Gothic novel in Finnish literature
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o vlivu tzv. "gotických románů" a jejich následovníků na finskou literaturu. V práci jsou analyzována díla navazující na tradici subžánru, jež vznikla na území Finska v době od 19. století po současnost, proto zde kromě děl finskojazyčných pracuji i s díly švédskojazyčnými. Zabývám se okolnostmi, které mohly vést k tomu, že se "gotickému románu" a jeho nástupcům - hororu …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of so-called "gothic novels" and their successors on Finnish literature. In this study I analyze works continuing in this tradition which were written in the territory of Finland during the time from the 19th century to the present time and in that way I am dealing with works written not only in Finnish but also in Swedish. Furthermore, I am dealing with the socio …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Hejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Baltistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.