Barbora Mizerová

Bakalářská práce

Podpora hudební edukace dětí předškolního věku s důrazem na poslech hudby

Support of musical education of preschool children with emphasis on listening to music
Anotace:
Bakalářská práce má teoreticko-aplikační charakter a zabývá se poslechem hudby v mateřské škole. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska, která se týkají problematiky poslechu hudby jako součásti hudebních činností v mateřské škole, propojování poslechu hudby s ostatními hudebními činnostmi a jeho významu pro dítě před-školního věku. V praktické části je zpracován hudební projekt zaměřený …více
Abstract:
The thesis has a theoretical-application character and deals with listening to music in kindergarten. In the theoretical part are defined theoretical basis which deal with the matter of listening to music as a part of musical activities in kindergarten, interconnection of listening to music with other musical activities and its importance for a child in the pre-school age. The practical part elaborates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libuše Jelénková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mizerová, Barbora. Podpora hudební edukace dětí předškolního věku s důrazem na poslech hudby. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe