Bc. Lucie Brettschneiderová

Diplomová práce

Způsoby motivace drogově závislých klientů pracovníky kontaktních center

Ways of motivating drug addicted clients by workers in drop-in centers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá způsoby motivace drogově závislých klientů pracovníky kontaktních center. Teoretická část se zaměřuje na definování základních pojmů hlavní výzkumné otázky, kterými jsou uživatelé a pracovníci drog v kontaktních centrech a dále motivace, která je popsána jak obecně, tak se zaměřením na práci s uživateli drog. Metodologická část definuje provedený výzkum, který byl kvalitativní …více
Abstract:
The thesis is about ways of motivating drug addicted drop-in center clients. Theoretical part defines basic terms of the main research question, which are the clients and workers of drop-in centers and motivation, which is defined in general but also in context of working with drug users. Methodological part specifies research, which were qualitative and done using semistructured dialog with the workerts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Marija Wazi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií