Pavla TICHÁ

Bakalářská práce

Krize rodiny a její vliv na psychomotorický vývoj dítěte

The crisis of family and its effect on the development of the child
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou krize rodině a jejího vlivu na vývoj dítěte. V teoretické části jsou zpracovaná témata krizí současné rodiny, různé typy krizí rodiny a jak mohou tyto krize ovlivnit rozvoj dítěte v dalším životě. Praktickou část tvoří kvantitativní šetření (dotazník), jejichž cílem je analyzace, jaký vliv má krize v rodině na chování a dítěte a zhoršení prospěchu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of the family crisis and its influence on the development of the child. In the theoretical part there are the themes of the current family crises, the different types of family crises and how these crises can influence the development of the child in the future life. The prasctical part consists of a quantitative survey (questionnaire), wich aims to analyze …více
 

Klíčová slova

Dítě krize rodič rodina trauma
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TICHÁ, Pavla. Krize rodiny a její vliv na psychomotorický vývoj dítěte. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma