Mgr. Matúš Burda

Diplomová práce

Fundamentálna analýza vybraných akciových titulov leteckého priemyslu

Fundamental share analysis of selected aviation industry companies
Abstract:
The diploma thesis deals with the fundamental analysis of selected companies of the aviation industry. In the introductory section, the theoretical backgrounds are based on macroeconomic, sectoral and business analysis. The findings are applied to selected valuation models that determine the intrinsic value of equity securities. The work is completed with the investment recommendation.
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá fundamentálnou analýzou vybraných spoločností leteckého priemyslu. V úvodnej časti sú zozbierané teoretické východiská, na základe ktorých je vykonaná makroekonomická, odvetvová a podniková analýza. Zistenia sú aplikované na zvolené modely ocenenia, na základe ktorých je určená vnútorná hodnota akciových titulov. Práca je ukončená formuláciou investičného odporúčania
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma