Irena Kreisslová

Bakalářská práce

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské Unie

Codex of proper administrative and legal action of European Unions officials
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie“ je komparace etických kodexů jednotlivých úřadů veřejné správy. Cílem této komparace je zjišťování rozsahu, obsahu a rozdílnosti těchto etických kodexů a jejich použití v praxi. Dále se v bakalářské práci objevuje analýza etického kodexu, který má sloužit ke zlepšení efektivnosti a výkonnosti úředníků a je také zároveň jednou …více
Abstract:
The subject of bachelor´s thesis "Codex of proper administrative and legal action of European Union´s officials” is a comparison of the code of ethics of public administration offices. The aim of this comparison is the survey of scope, content and difference of ethical codes and their use in practice. In bachelor´s thesis is analysis of the code of ethics, which serves to improve the effectiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 3. 2011
  • Vedoucí: Ing. Alena Železná
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hájek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie