Anna Hanousková

Bakalářská práce

Využití podtlakové terapie v traumatologii

The use of vacuum therapy in traumatology
Anotace:
Teoretická část popisuje proces hojení rány, princip podtlakové terapie a přípravu pacienta na léčbu. Do výzkumné části je zahrnuto pět kazuistik pacientů léčených podtlakovou terapií zobrazených převážně ve fotodokumentaci. Práce je zaměřena nejen na specifika ošetřovatelské péče, ale především na subjektivní vnímání pacientů při využití podtlakové terapie. Praktickým výstupem práce je přehledný informační …více
Abstract:
Theoretical part describes the process of wound healing, the principle of vacuum treatment and preparation of the patient to the treatment. The practical part presents five case studies of patients treated with vacuum therapy. These cases are documented by photographs. I focused not only on specifics of nursing care, but also on the subjective perceptions of patients. The practical output of the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hanousková, Anna. Využití podtlakové terapie v traumatologii. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií