Bc. Magda Součková

Bakalářská práce

Budování značky jako nástroje pro komunikaci se zákazníkem

Building a brand as an instrument for communication with a customer.
Anotace:
Téma této bakalářské práce Budování značky jako nástroje pro komunikaci se zákazníkem je z oblasti marketingu. Cílem práce je na základě analýzy upozornit na činnosti související s budováním značky, které ovlivňují její vnímání zákazníky, zjistit, jak zákazníci chápou kvalitu a cenu a na příkladu společnosti Coca-Cola ukázat, co je důležité pro úspěšné vybudování značky. Jako metody zpracování práce …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis “Building a brand as an instrument for communication with a customer” is from the area of marketing. The aim of the thesis is, on the basis of analysis, to highlight the activities related to brand building, which influence its perception by the customers, and to find out, how the customers comprehend the quality and price, and to show on a case study of Coca-Cola …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze