Mgr. Iveta Němcová

Rigorózní práce

Přenos pravomocí a suverenita státu: ústavněprávní aspekty evropské integrace

Transfer of Powers and State Sovereignty: Constitutional Aspects of European Integration
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku přenosu pravomocí a suverenity státu, která je aplikována na vstup a následné členství České republiky v Evropské unie. Po úvodním vymezení pojmu suverenity státu a historickém ohlédnutí za teoriemi suverenity se práce věnuje modernímu pojetí suverenity včetně postoje Ústavního soudu České republiky k této problematice. Základní otázkou této práce je ověření existence …více
Abstract:
This thesis describes the question of transferring powers and sovereignty of state, which is applied to entering and consequent membership of Czech Republic in European Union. After the initial definition of the term sovereignty of state and historic aspects of theories of sovereignty the thesis deals with modern concepts of sovereignty including attitude of The Constitutional Court of the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Oponent: prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta