Ivona BÁRTOVÁ

Bakalářská práce

Terapeutická komunita jako forma léčby

Therapeutic community as of treatment form
Anotace:
V bakalářské práci pojednávám o terapeutické komunitě jako o jedné z forem léčby. Konkrétně jsem se zabývala terapeutickou komunitou pro drogově závislé. Má práce je rozdělena na dvě části.V teoretické části se zabývám popisem terapeutické komunity pro drogově závislé její historií, uvádím typy komunit. Celkově chrakterizuji terapeutickou komunitu, její fungování. V praktické části již specificky analyzuji …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with terapeutic community as one of treatment forms. I focused on therapeutic community for drug addicted people. My bachelor thesis is divided into two parts. In theoretical part I concerned with discription of therapeutic community for drug addicted people, the history of tis community and I mention types of communities. I desribe therapeutic community and its function. In practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2007
Zveřejnit od: 25. 5. 2007
Identifikátor: 6777

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Barbara Ernest

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁRTOVÁ, Ivona. Terapeutická komunita jako forma léčby. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.