Ing. Lenka Pechová

Diplomová práce

Poplatek za skládkování a jeho plánované navyšování - případová studie pro vybraný kraj

The landfill fee and its planned increase - Case study in the selected region
Anotace:
Diplomová práce „Poplatek za skládkování a jeho plánované navyšování – případová studie pro vybraný kraj“ se zabývá poplatkem za skládkování z pohledu ekonomického nástroje životního prostředí. Práce se dále věnuje modelování navýšení poplatku za skládkování a jeho dopady na rozpočty obcí v Moravskoslezském kraji.
Abstract:
The theses „Ladnfill fee and its planned increase – case study of selected area“ deal with landfill fee from point of view as economic instrument of environment. The thesis also deal with simulation of increase landfill fee and its impact on municipal budgets in Moravian-Silesian region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa