Karolína Janošová

Diplomová práce

Systém low-power napájení přenosného zařízení se záznamem dat

Low-power Supply System for Portable Device with Data Logging
Anotace:
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zabývá technologiemi pro konstrukci zařízení (mikrokontrolér, paměti, typy komunikací, periferie). Další náplní je popis možností napájecích zdrojů, které využívají dobíjecí baterie. V tomto úseku jsou porovnány vybrané typy baterií, z nichž jeden typ byl vybrán pro praktickou část práce. Třetím bodem teoretické části je …více
Abstract:
The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with technologies for device construction (microcontroller, memory, types of communications, peripherals). Another content is a description of the power supply options that use rechargeable batteries. This section compares selected battery types. One baterry type was selected for the practical part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Michal Prauzek
  • Oponent: Ondřej Adamec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství

Práce na příbuzné téma